Broušení


Broušení patří k nejdůležitějším součástem údržby ledních bruslí – bez něj by brusle hokejistovi nesloužily správně. Brusiči při broušení používají speciální brusku a největší pozornost věnují takzvanému žlábku. Jedná se o malou prohlubeň mezi dvěma hranami na noži, kterou brusič prohloubí přesně tak, jak konkrétní hráč potřebuje. Vzhledem k tomu, že je broušení ledních bruslí individuální a každý hokejista vyžaduje brusle připravit trochu jinak, měl by brusič s hráčem nejprve probrat jeho zvyklosti.

Čím je žlábek hlubší, tím větší oporu hokejista cítí, proto hluboké žlábky vyhovují obráncům. Při zápasech a trénincích kustodi a hráči používají také takzvaný brousek na brusle, což je malý nástroj sloužící k rychlému naostření nože. Klasickému broušení na stroji se nevyrovná, ale lze pomocí něj opravit strhnuté hrany nože.