In-line


Pojem in-line v obecném slova smyslu označuje jakoukoliv aktivitu, která souvisí s ježděním na kolečkových (in-line) bruslích. Nejčastěji se jedná o rekreační bruslení ve volném čase. V oblasti týmových sportů je za in-line považován takzvaný in-line hokej – varianta hokeje, při které hokejisté nehrají na ledové ploše a nemají klasické lední brusle, ale využívají speciální umělý povrch a in-line brusle vyrobené na míru pro tyto účely. Když sportovci mluví o in-linu, mají někdy na mysli také street hockey, což je varianta hokeje hraná na betonovém povrchu, typicky pod širým nebem.

V užším slova smyslu je in-line zkrácené pojmenování pro in-linové brusle. Ty mohou mít několik podob: fitness kolečkové brusle, trekové brusle a off-road brusle nebo právě brusle na in-line hokej.