Přesilová hra


Přesilová hra (nebo také početní výhoda či zkráceně přesilovka) je v ledním hokeji a příbuzných sportech situace, při které má jeden z týmů na ledě po určitou dobu více hráčů než soupeř. Přesilovou hru tým získá, pokud je někdo z výběru soupeře vyloučen za faul, případně za jiný prohřešek proti pravidlům. Tým hrající přesilovku se během ní snaží vstřelit branku, a pokud k tomu dojde, přesilová hra ve většině případů končí a vyloučený hokejista se vrátí do hry.

Nejčastěji přesilová hra trvá dvě minuty (po udělení menšího trestu), ale může trvat i čtyř minuty nebo pět minut. Typy početních výhod se liší také podle toho, kolik má oslabený tým v danou chvíli na ledě hráčů: při přesilovce 5 na 4 hraje oslabený tým ve čtyřech hráčích, při přesilovce 5 na 3 ve třech hráčích. Ve druhém případě se jedná o takzvanou dvojnásobnou početní výhodu.