Vyfoť se a vyhraj nové brusle Vapor 2X PRO!


Chceš nové brusle #Vapor2XPRO a máš účet na instagramu?

Pokud byla tvá odpověď 2x ANO, tak pro tebe máme super soutěž, ve které rozdáme tři páry bruslí Vapor 2X PRO!

Jak na to?

Zastav se do jednoho ze 13 Bauer Hockey Shopů (adresy prodejen najdeš níže).

Vyfoť se u vystavených bruslí Vapor 2X PRO označených deskou se soutěžní grafikou

Sdílej na instagramu a použij hashtagy #2XPRO a #BauerHockeyShop a napiš důvod proč zrovna ty by si měl brusle vyhrát.

Pokud splníš podmínky soutěže a naši porotu zaujme tvoje zdůvodnění proč zrovna ty máš vyhrát nové brusle, tak se raduj, protože nové 2XPRO jsou tvoje!

 

Jako každá soutěž, tak i tato má svá pravidla, bez toho by to nešlo. Pro začátek samozřejmě potřebuješ fotku, se kterou budeš soutěžit. Dalším krokem je veřejný instagramový účet a sledování našeho insta účtu @bauerhockeyczech. A v neposlední řadě označení fotky důležitými hashtagy

#2XPRO #BauerHockeyShop – do soutěže budou zařazeny pouze příspěvky s oběma hashtagy.

Do soutěže budou zařazeny pouze příspěvky zveřejněné nejpozději 18. srpna 2019.

Soutěžní místa s vystavenými bruslemi Vapor 2XPRO a soutěžní grafikou najdeš v těchto prodejnách:

 

Bauer Hockey Shop Praha - Za elektrárnou 419

Bauer Hockey Shop Brno - Střední 26

Bauer Hockey Shop České Budějovice - F.A. Gerstnera 6

Bauer Hockey Shop Hradec Králové - Hořická 10

Bauer Hockey Shop Ostrava - Ruská 135

Bauer Hockey Shop Zlín - Jana Antonína Bati 5645                          

Bauer Hockey Shop Znojmo - Dvořákova 16 

Bauer Hockey Shop Karlovy Vary - Západní 73

Bauer Hockey Shop Děčín - Oblouková 21

Bauer Hockey Shop Mariánské Lázně -  Tyršova 21

JB SPORT Hvězda Praha - Na rozdílu 1

JB SPORT Liberec -  Jeronýmova 21

Sport-K -  Doudlevecká 45

 

 

Pravidla soutěže - Vyfoť se a vyhraj nové brusle

Této soutěže se může zúčastnit pouze osoba starší 13 let a splňující podmínky uvedené v těchto pravidlech:

  1. Organizátor

Organizátorem soutěže je ALL SPORTS a. s. , Blanenská 1996/12a, 664 34 Kuřim, IČ: 26770164, DIČ: CZ26770164, Zapsaná v OR Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 7963 (dále jen „Organizátor“).

  1. Soutěžící

Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba starší 13 let s trvalým pobytem nebo doručovací adresou v České republice, která splní tyto podmínky soutěže. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním poměru či osoby blízké k Organizátorovi.

  1. Obsah a trvání soutěže, výběr výherců

Soutěžící uveřejní v době trvání soutěže libovolné množství fotografií s vyobrazením své osoby před speciálním místem v jedné z určených prodejen a na fotce bud vidět on, brusle 2XPRO a reklamní poutač k této akci. Fotografie musí být označena hashtagy #2XPRO a #BAUERHOCKEYSHOP a zároveň musí být sledující instagramového profilu bauerhockeyczech. Výherci soutěže se stávají soutěžící, kteří splnili všechny podmínky pro účast v soutěži a současně byly jejich příspěvky vybrány porotou určenou Organizátorem. Soutěž potrvá od 16. 7. do 19. 8. 2019 do 00:00. Soutěžící účastí v soutěži dává souhlas, že může být jeho soutěžní fotografie uveřejněná na instagramovém profilu organizátora (https://www.instagram.com/ bauerhockeyczech/) a že může být využita k propagaci soutěže. Organizátor do 14 dnů od skončení soutěže zveřejní jména vítězů. Vítěze budeme kontaktovat do 2 pracovních dnů po zveřejnění vítězných fotografií soukromou zprávou na Instagramu. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, kteří nesplňují pokyny v těchto pravidlech, jejichž příspěvky nebudou v souladu s dobrými mravy, nebo budou porušovat zákonná práva třetích osob (zejména práva duševního vlastnictví – autorská práva k uveřejněné komentáře), nebo kteří budou jinak porušovat pravidla soutěže a/nebo pravidla sociální sítě Instagram.

  1. Výhra

Tři vybraní výherci této soutěže mají nárok na pár bruslí VAPOR 2X PRO dle vlastního výběru

  1. Předání výhry

Výherce budeme do 2 pracovních dnů od zveřejnění vítězné fotografie kontaktovat soukromou zprávou na Instagramu. Poté budou výherci oznámeny detaily o výhře a způsobu předání. Výherce souhlasí s tím, že pokud se s Organizátorem nedomluví jinak, musí si výhru osobně převzít v jedné z předem určených prodejen Bauer Hockey Shop

  1. Práva a povinnosti Organizátora

Organizátor si vyhrazuje právo zveřejnit soutěžní fotografie, jméno a příjmení soutěžících a výherců s uvedením výhry, a to v rámci všech svých marketingových aktivit, zejména na https:// www.instagram.com/bauerhockeyczech/. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání výher v případě, že výhra uvedená v čl. 4 těchto podmínek soutěže nebude moci být výhercům předána v souladu s těmito podmínkami soutěže. Organizátor nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží, bez ohledu na to, zda byly způsobeny lidským faktorem či technickou vadou. Organizátor není povinen poskytovat nevýherním soutěžícím důvody, proč jejich soutěžní fotografie nepovažuje za výherní.

  1. Závěrečná ustanovení

Soutěžící svým zapojením do soutěže souhlasí s jejími pravidly a se všemi ustanoveními těchto podmínek soutěže. Účastí v soutěži každý soutěžící akceptuje, že Organizátor soutěže nenese odpovědnost za technický stav či kvalitu výhry, že výhra není právně vymahatelná a nelze za ni požadovat finanční náhradu, nelze ji vyměnit za jiné věcné plnění ani jinou kompenzaci. Výhru není možné směnit za hotovost ani požadovat vydání jiné výhry, než je Organizátorem stanovena. Dále soutěžící poskytuje souhlas s tím, že v případě jeho zařazení do soutěže mohou být Organizátorem, pořízeny podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy jeho osoby při přebírání výhry a tyto záznamy mohou být dále použity zejména pro marketingové účely Organizátora a s ním spolupracujících osob, a to bez množstevního a územního omezení a bez nároku na jakoukoli úplatu. Účastník soutěže souhlasí s tím, že veškeré záznamy pořízené při přebírání výhry mohou být dále editovány, kopírovány či jinak pozměněny a bere na vědomí, že nemá nárok na žádné licenční poplatky či jinou kompenzaci vztahující se k nebo plynoucí z užití těchto záznamů. Soutěžící bere na vědomí, že před převzetím výhry bude požadováno udělení výslovného souhlasu s pořízením a užitím záznamů veškerých jeho projevů osobní povahy při převzetí výhry ve prospěch Organizátora, včetně jejich zveřejnění. Bez udělení tohoto souhlasu soutěžící ztrácí nárok na výhru. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby, které jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto podmínkám soutěže. Organizátor může dle vlastního uvážení soutěž kdykoli zrušit. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit řádný chod soutěže, nebo soutěž nebude moci pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Organizátor právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto soutěž nebo změnit tato pravidla soutěže. Organizátor prohlašuje, že soutěž není v žádném případě sponzorována, provozována, podporována nebo jakkoliv jinak asociována se společností Facebook.